Chipotle “The Scarecrow”: Hành trình tái định nghĩa ngành thức ăn nhanh đầy tham vọng của “chàng bù nhìn”

[Cannes Lions 2014] Thay vì tập trung xây dựng cho mình một hình ảnh công nghiệp, chuyên nghiệp với khả năng phục vụ về mặt sản lượng và dịch vụ tốt, Chipotle Mexican Grill – chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh chỉ mới được thành lập từ năm 1993 và có mặt tại các quốc gia […]